Manuál 2018

Na základě metodického usměrnění č.j.: MZDR 39345/2019-1/OVZ ze dne 20.9.2019 byl proveden návrh změn v Manuálu 2018 („Změny v Manuálu 2018 v reakci na usměrnění HH – web.pdf). Uvedené navržené znění Příloh A a B Manuálu 2018 je možno akceptovat, a to dle dopisu „Dodatek č. 1 – Metodické usměrnění pro zajištění jednotného postupu orgánů veřejného zdraví a zdravotních ústavů při posuzování, resp. realizaci výpočtů hluku z automobilové dopravy“ s č.j.: MZDR 39345/2019-2/OVZ ze dne 27.7.2020.

 

 

Manuál ke stažení zde.

Změnový dokument ke stažení zde.

 


Kalendář akcí


srpen – říjen 2020

PT 1996 (E01/ŽD/2020)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2 (Měření hluku z železniční dopravy).

více »

srpen– říjen 2020

PT 1996,(E02/HS/2020)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2 (Měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby - stacionární zdroj hluku).

více »

srpen – říjen 2020

PT 11 202 (E03/TM/2020)

Akustika – hluk vyzařovaný stroji a zařízeními dle ČSN EN ISO 11 202 (Určování hladin emisního akustického tlaku).

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU